Szechenyi 2020

Új ALLIUM NEMZETSÉG SZELÉNDÚSÍTÓ HATÁSÁNAK VIZSGÁLATA,

SZELÉNTARTALMÚ HAGYMAŐRLEMÉNYEK PROTOTÍPUSÁNAK

KIFEJLESZTÉSE

A projekt a hagymafélék családjába tartózó növényfajok új dimenzióba helyezését valósítja meg, mivel egy eddig kevéssé kutatott tulajdonságukat, szeléndúsító jellegüket igyekszik feltérképezni és a kutatás-fejlesztési eredmények alapján új magas szeléntartalmú hagymaőrlemény fűszer és táplálék kiegészítő prototípusokat kifejleszteni. Jelen projektben hangsúlyt kívánunk fordítani a prototípusok innovatív gyártástechnológiájának kidolgozása mellett a technológiai sorban, valamint végtermékekben a szelén speciációs vizsgálatainak, azaz a különböző típusú szelénformák meghatározásának, így képet kaphatunk nemcsak az összes szeléntartalom változásáról, hanem a szelén felvehetőségéről, hasznosíthatóságáról is. A hagymafélék gyógyászati felhasználása már az ősi időkbe nyúlik vissza, azonban mint szelénben gazdag táplálék kiegészítő alkalmazásáról nincs adat az irodalomban. Kimagasló innovatív tartalma projektünknek, hogy e hétköznapi növények egy eddig nem ismert tulajdonságának megismerésével és alkalmazásával új funkcionális élelmiszertermékek („hagymaőrlemény alapú fűszer”) és táplálék kiegészítők („kapszulázott hagyma őrlemények”) kifejlesztésére vállalkozunk. A magas szeléntartalmú hagyma őrlemény prototípus előállításban kimagasló technológiai fejlesztésnek tekinthető a hagyma alapanyag szeléndúsítása termesztési kísérletekben, valamint az alapanyag szárításának, őrlésének, feldolgozásának megvalósítása, lehetővé téve a végtermékek magas szeléntartalmát. A szeléndúsítás technológiai kidolgozása a pályázati munka részét képezi, a különböző hagymafajták szeléndúsítása várhatóan eltérő lehet, így fontos lépés a megfelelő fajta kiválasztása a kísérletekhez. Az alapanyag keverékek kidolgozásánál kulcskérdés a szárítás során a szeléntartalom megőrzése, melynek technológiai megvalósítására kíméletes szárítási technológiák kidolgozását tervezzük. Az alacsony hőmérsékleten, levegőtől elzárt térben történő szárítás innovatív tartalma a különböző szelénformákra gyakorolt hatásának vizsgálatával kiemelkedővé válik, nemcsak a mérnök-szakemberek, hanem kutató-fejlesztők és tudományos szakemberek érdeklődésére is számot tarthat. A magas szeléntartalmú hagyma őrlemény prototípus előállításának technológiája önmagában is kimagasló innovatív tartalommal bír, azonban a különböző szelénformák meghatározása és analitikai módszer fejlesztése szintén jelentős technológiai fejlesztés. Szintén fontos technológiai fejlesztésnek tartjuk a prototípus és technológia kiértékelési módszerének kidolgozását, melyben kémiai analitikai monitoring és speciációs analitikai vizsgálatok kombinációját alkalmazzuk.

A projekt azonosítószáma: GINOP-2.1.7-15-2016-02626

A projekt tényleges befejezése.: 2020.04.30

A támogatás mértéke: 41 mFt (60 %)

Kedvezményezett neve: Komplex Kutató Kft

A projekt sikeresen megvalósításra került.